Integritetspolicy

Integritetspolicy Eazymec AB


Denna policy uppdaterades senast 2022-11-14.

Eazymec är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats, www.eazymec.se

Så behandlar Eazymec AB personuppgifter

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via vår e-handelsplattform eller via formulär på webbplatsen, ifall du beställer och registrerar dig till vårt nyhetsbrev, Skickar e-post, beställer produkter, väljer att fylla i en enkät eller om du vill delta i en tävling. Telefonnummer, mailadress, adress, och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna för


att vi skall kunna återkomma till dig respektive ärende. Vi använder Klarna Checkout i vår webbutik där du kan handla direkt från oss. Idag räknas själva handlingen att klicka på köpknappen i Klarna Checkout som ett godkännande av Klarnas och webbutikens villkor. Det är då Klarnas villkor som är gällande och Klarna som är personuppgiftsansvarig. Den data som samlas in är den data som krävs för att fullfölja avtalet om köp och leverans.


Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar via vår hemsida och webbhandel används i huvudsak för att kunna besvara frågor, svara på dina förfrågningar, säkerställa att rätt produkt levereras samt sköta rättsliga åtaganden för att hantera garantiåtaganden, reklamationer, ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen samt för att upprätthålla våra skyldigheter gentemot bokföringslagen.

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, enkäter och andra typer av undersökningar samt marknadsföringsaktiviteter.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv, personifierad samt anpassad upplevelse som att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Eazymec AB byter inte och säljer inte din information till utomstående parter som inte har en direkt koppling till det du kontaktade oss för.

I de fall du beställer produkter av oss så registreras du i vårt lokala kundregister. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat Personuppgiftsbiträdesavtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas. Vi överlämnar personuppgiftesinformation såsom namn och adress som är nödvändig för att leverera och administrera beställd leverans till betrodda transportföretag som vi samverkar med.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas ur garantisynpunkt i 3 år, i övrigt bevaras personuppgifter inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss på info@eazymec.se för att göra en begäran.

Övrigt

Sociala medier och sociala media plattformar som Eazymec använder har Eazymec ingen eller begränsad kontroll över. Av den anledningen har Eazymec inget ansvar över den personliga information som den enskilde delar med sig utav i dessa kanaler oavsett om social media leverantör, deras partners eller användare av plattformen missbrukar eller använder den delade personliga informationen som av andra kan läsas, inhämtas och användas