Förskola

Följande uppdrag är baserade på läroplanen för barn i ålder 4-6. Med fokus på lek och kreativitet är förhoppningen att barnen kan introduceras till matematikens värld med nyfikna och glädjefyllda steg. Häng med!