”Vi har Eazymec på schemat i smågrupper”

På förskolan Trollet i Växjö har man arbetat med Eazymec i 2 år och barnen har byggt både städer, djur och teaterdecor till Luciatåget.

Eazymecs populära Leksaker

Våra olika paket består av en lämplig sammansättning Eazymec-delar. Utöver det finns Eazymec lärarhandledning med praktiska tips för undervisningen. Tugge har en klubb dit man kan skicka foton på sina skapelser. Tugge lottar ut vinster regelbundet. Lekipedia-paketen innehåller också byggbeskrivningar och praktiska tygpåsar för skruvar och muttrar.

Eazymec uppfyller alla krav på säkerhet

• CE-märkt
• Leksaksdirektivet (2009/48/EG)(Toy Safety,EN71)
• Livsmedelsgodkänd av Livsmedelsverket
• FDA (Food & Drug Administration i USA)


Eazymec uppfyller också de högsta kraven för en Giftfri Förskola, Spjutspets nivå 3. Eazymec kan
maskindiskas (65°C) och användas utomhus.


Eazymec är patenterad och mönsterskyddad i Europa (EPO), Sverige, Norge, Schweiz, Indien, Kina, Japan och USA.

Många pedagogiska möjligheter

Nedan följer några av de punkter i läroplanen LGR11 där Eazymec Lekipedia-paket kan vara till din hjälp

Förskola

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Årskurs 1-3

• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer.

• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

• Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Årskurs 4-6

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

• Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

• Proportionalitet och procent samt deras samband med tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Allmänt

• Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

• Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

• Föra och följa matematiska resonemang.