”Vi har Eazymec på schemat i smågrupper”

På förskolan Trollet i Växjö har man arbetat med Eazymec i 2 år och barnen har byggt både städer, djur och teaterdecor till Luciatåget.

Vilken är störst?

Denna korta fråga kan leda fram till mycket. Med Eazymec kan du prata om färg, form och matematik. Eazymec är förvisso en leksak när en sådan är som bäst, men kan ge mycket mer till barnet.

Eazymec är ett utmärkt hjälpmedel för flera pedagogiska uppgifter. Använd Eazymec för att lätt visualisera och jämföra geometriska former och storlekar. Ha Eazymec till hjälp för att räkna. I Eazymec Lekipedia-paket finns bra exempel på hur du kan använda delarna i din pedagogik.

Eazymecs populära Lekipedia-paket

Lekipedia-paketen består av en lämplig sammansättning Eazymec-delar. Utöver det finns Eazymec lärarhandledning med praktiska tips för undervisningen. Tugge har en klubb dit man kan skicka foton på sina skapelser. Tugge lottar ut vinster regelbundet. Lekipedia-paketen innehåller också byggbeskrivningar och praktiska tygpåsar för skruvar och muttrar.
Startpaket Lekipedia
Pris
1 740 kr
Stora Lekipediapaketet
Pris
4 365 kr

Eazymec uppfyller alla krav på säkerhet

• CE-märkt
• Leksaksdirektivet (2009/48/EG)(Toy Safety,EN71)
• Livsmedelsgodkänd av Livsmedelsverket
• FDA (Food & Drug Administration i USA)


Eazymec uppfyller också de högsta kraven för en Giftfri Förskola, Spjutspets nivå 3. Eazymec kan
maskindiskas (65°C) och användas utomhus.


Eazymec är patenterad och mönsterskyddad i Europa (EPO), Sverige, Norge, Schweiz, Indien, Kina, Japan och USA.

Många pedagogiska möjligheter

Nedan följer några av de punkter i läroplanen LGR11 där Eazymec Lekipedia-paket kan vara till din hjälp

Förskola

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Årskurs 1-3

• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer.

• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

• Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Årskurs 4-6

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

• Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

• Proportionalitet och procent samt deras samband med tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Allmänt

• Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

• Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

• Föra och följa matematiska resonemang.