Årskurs 1-3

Den här lärarhandledningen berör elever i årskurs 1-3 och är framtagen utifrån läroplanen. Materialet ger dig som lärare möjlighet att på ett kreativt sätt skapa förståelse för matematikens olika beståndsdelar

1. Hjälp Tugge att bygga en bro

Tugge bäver har fått i uppdrag att bygga en bro av kommunen, men bron får endast vara 1 meter lång och 40 cm bred. Kan ni hjälpa honom?

Tips: Använd era linjaler tillsammans

Läroplanskoppling

Matematik

- Mätning av längd

- Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer

Svenska

- Formulera sig och kommunicera i tal

2. Bygg en lada åt Tugge

En storm är påväg och Tugge Bäver behöver ta skydd, hjälp Tugge att bygga en lada.

Tips: Använd bitarna som visas på bilden

3. Den magiska stigen

Tugge bäver vill bygga en magisk stig, för att stigen ska bli magisk krävs det att plattorna läggs i följande ordning:

Cirkel, kvadrat, rektangel, trekant, cirkel och kvadrat.

Kan ni hjälpa Tugge att lägga bitarna i rätt ordning?

4. Hästhage

Tugge vill skaffa häst, för att kunna köpa en häst behöver Tugge bygga en hage med längd X och bredd X, Kan ni hjälpa honom?

Eazymecs populära Leksaker

Våra olika paket består av en lämplig sammansättning Eazymec-delar. Utöver det finns Eazymec lärarhandledning med praktiska tips för undervisningen. Tugge har en klubb dit man kan skicka foton på sina skapelser. Tugge lottar ut vinster regelbundet. Lekipedia-paketen innehåller också byggbeskrivningar och praktiska tygpåsar för skruvar och muttrar.

Eazymec uppfyller alla krav på säkerhet

• CE-märkt
• Leksaksdirektivet (2009/48/EG)(Toy Safety,EN71)
• Livsmedelsgodkänd av Livsmedelsverket
• FDA (Food & Drug Administration i USA)


Eazymec uppfyller också de högsta kraven för en Giftfri Förskola, Spjutspets nivå 3. Eazymec kan
maskindiskas (65°C) och användas utomhus.


Eazymec är patenterad och mönsterskyddad i Europa (EPO), Sverige, Norge, Schweiz, Indien, Kina, Japan och USA.

Förskola

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Årskurs 1-3

• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer.

• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

• Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Årskurs 4-6

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

• Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

• Proportionalitet och procent samt deras samband med tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Allmänt

• Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

• Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

• Föra och följa matematiska resonemang.